Titel: Huis te Riviere, filmstill collage
Datum: 2010 en 2014
Formaat: orgineel 250 x 1200 cm, per strook, twee stroken
Materiaal: drie maal 9 : 16 HD 1080 x1920 film
Techniek: projectie op melkglas, digitaal nabewerkt film- en fotomateriaal, beeldcollage in Final Cut Pro

De Leeuw van Vlaanderen in het stadswapen van Schiedam. Onderdeel van de beeldsequentie over de verschillende branden in het kasteel Huis te Riviere.
De burcht is vele malen verwoest en herbouwd en weerspiegelt als geen ander gebouw de roerige en soms zelfs geweldadige geschiedenis van Schiedam. De resten van het kasteel lagen tot begin jaren negentig van de vorige eeuw, begroeid met klimop, in een klein stadspark.

Frans Huisman ©