Title: ‘Indian Turtle Symbol’

o en Indiaans schildpadsymbool, de schildpad is voor veel Noord-Amerikaanse indianenstammen het symbool van moeder aarde. "Het vertegenwoordigt haar vastberadenheid om de zware last van de mens op haar schelp te dragen. De onderzijde, in dit geval van de 'Noordoost-Amerikaanse geschilderde schildpad', is verdeeld in 13 secties die de cyclus van de dertien manen veronderstellen. Ze zijn een hemels symbool van het moederschap". Ja, 13 manen.Collage, indian turtle symbol, the turtle is for many North American Indian tribes symbol of the earth mother. "It represents her stoic ability to carry the heavy burden of man on her shell. The under side, in this case of the 'North East American painted turtle' is divided in 13 sections believed to represent the cycle of the thirteen moons. The moons are a celestial symbol of motherhood." Yes, 13 moons.

Frans Huisman ©